Verwarming

radiator
Overweegt u de aanschaf van een nieuwe verwarming, dan is het beslist de moeite waard om samen met Windels de juiste keuze te maken. Verwarming vormt een elementair onderdeel van ons wooncomfort. Enkel in een aangenaam woonklimaat kan het geheel van ons leven en werken perfect functioneren.

Windels beheerst de volgende verwarmingstechnieken :

  •   Centrale verwarming
  •   Gas- en mazoutketels
  •   Luchtverwarming
  •   warmtepompen
  •   vloerverwarming
  •   zonne-energie

Windels realiseert uw verwarming op maat : hoog rendement, minimaal onderhoud, betrouwbare techniek, makkelijke bediening, passend formaat, prijs binnen het budget … maar veruit het belangrijkste : een optimaal comfort. Precies die verwarming die bij uw situatie past.

Hoe werkt een warmtepompinstallatie?
warmtepomp
Een warmtepomp installatie onttrekt warmte uit de omgeving (lucht, bodem of grondwater) en zet deze warmte
(die een relatief lage temperatuur heeft) om naar een voldoende hoge temperatuur voor de verwarming van woningen en/of de productie van sanitair warm water. De warmte kan uit de omgeving worden gehaald door collectoren, sondes, luchtkanalen enz. Een compressor in de warmtepomp zet deze warmte om naar een hogere temperatuur en geeft ze door aan de verwarmingselementen in de woning, zoals bv. vloerverwarming. De compressor, in feite het belangrijkste deel van de warmtepomp, verbruikt elektriciteit om de temperatuur te verhogen. Dit is het 25 % energieverbruik van de warmtepomp. De overige 75 % wordt uit de natuur gehaald en is gratis.

Toepassingsmogelijkheden warmtepomp:

  • Woningen zowel nieuwbouw als renovatie
  • Zwembaden
  • Landbouwbedrijven
  • Industriehallen, showrooms, kantoren

Zwembaden

Ook zonder dat de zon schijnt is de lucht vol energie. Ook bij bewolkte en koelere dagen kunt u gebruik maken van het zwembad, door middel van een zwembad warmtepomp, die de opgeslagen energie gebruikt om uw zwembad te verwarmen. Door de warmtepomp wordt het zwembadwater direct verwarmd, een aparte verwarming is hierbij niet nodig. 80% van het energieverbruik levert de buitenlucht, 20% elektrische energie is voor de aandrijving van de warmtepomp nodig.

Vloerverwarming
vloerverwarming
Optimaal energieverbruik is meer dan ooit het belangrijkste criterium bij de keuze van een verwarmingssyteem. Daarom is het uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat uw verwarmingsinstallatie zo zuinig mogelijk met energie omspringt. Vloerverwarming biedt hier de ideale oplossing. De warmteafgifte wordt over de totale vloeroppervlakte verdeeld waardoor er een zeer gunstig temperatuursprofiel ontstaat. De ruimtetemperatuur mag met 2°C verlaagd worden zonder dat dit het comfort verlaagt. 20°C kamertemperatuur met vloerverwarming geeft immers hetzelfde warmtegevoel als een ruimte van 22°C verwarmd met radiatoren. Door de lagere ruimtetemperatuur verhoogt de relatieve vochtigheid en nogmaals het comfort. In principe komen ook radiatoren en convectoren in aanmerking voor lage temperatuursverwarming. Wel dient opgemerkt te worden dat ieder warmtevlak (radiatoren, convectoren en vloerverwarming) in verhouding moeten staan tot de voor- en teruglooptemperatuur.

Hoe werkt een zonne-energiesysteem ?
De meeste zonne-energiesystemen verzorgen de warmwaterproductie, het is ook zo dat zelfs met zeer diffuus zonlicht een zeer hoge energieproductie plaatsvindt. De zon verwarmt in de collector het absorbeeroppervlakte die, op zijn beurt de daarin aanwezige vloeistof opwarmt. De opgewarmde vloeistof loopt automatisch naar de zonneboiler waar dan het sanitair water wordt opgewarmd. Dit gebeurt zo tot de gevraagde temperatuur in de boiler bereikt is. In het geval er niet voldoende zonne-energie beschikbaar is, kan er bijverwarmd worden door de naaststaande of -hangende ketel, onafhankelijk van het feit of het een gas- of een stookolieketel is.
Zonneboiler

Wat doet een zonneboiler?
Een zonneboiler benut warmte uit zonlicht voor het verwarmen van sanitair water (vandaar de naam zonneboiler), woningverwarming en zwembadverwarming.

Hoe werkt een zonneboiler?
Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming van de installatie (gas, elektriciteit, mazout) ervoor dat we altijd voldoende warm water beschikbaar hebben.

Hoeveel warmte levert de zon?
De zon kan de helft van de energie leveren, nodig voor de aanmaak van sanitair warm water en ze kan tot 15 à 25% bijdragen in uw woningverwarming. Een buitenzwembad blijft de hele zomer aangenaam warm dankzij een zonne-installatie en zonder naverwarming.

Wordt warmte uit de zon al veel benut?
In feite wordt al veel gebruikgemaakt van zonne-energie als warmtebron. Door vensters in woningen, in veranda’s en serres vangen we al veel zonnewarmte op zonder dat we hiervoor een installatie gebruiken. De zonneboiler voor sanitair warm water en andere actieve toepassingen van zonne-energie zijn echter nog niet zo sterk ingeburgerd. Toch zijn er in België al meer dan 35.000 m² collectoren geïnstalleerd. Belangrijk bij het plaatsen van een zonnenboiler is nagaan hoe goed uw woning geïsoleerd is. Hoe beter de woning geïsoleerd is hoe efficiënter de zonnecollector zal werken. U kan hiervoor best contact opnemen met uw architect.